Schotse Hooglanders

Werkzaamheden op de Wezepsche heide najaar 2019

Video rangorde bepalen binnen de kudde

Rangorde bepalen binnen onze kudde Schotse Hooglanders gaat er zo aan toe: VIDEO Rangorde bepalen

Video van de Wezepsche heide in bloei

Een video over de prachtige bloeiende Wezepsche heide met onze kudde Schotse Hooglanders.

Een video over onze koeien

Informatieve video van Locourant Wezep

Wat doen die wespen op onze koeien?

In deze tijd van het jaar (eind van de zomer) zie je opvallend veel wespen op onze Schotse Hooglanders. Maar zijn dit eigenlijk wel wespen?

Het antwoord hierop is dat het wel wespen zijn maar niet de ‘limonade-wespen’ zoals wij ze kennen. Deze wespen zijn slanker dan gewone wespen en leven solitair.
Het zijn zogenaamde ‘vliegendoders’ en helemaal niet vervelend voor onze koeien, integendeel!

Je kunt de vliegendoder aantreffen van juli tot in oktober.
Zoals gezegd vangen ze dus vliegen, dit is erg fijn voor onze koeien die veel last hebben van alle vliegen in de zomer. Deze wespen zijn ongevaarlijk voor mensen, je hoeft er dus niet bang voor te zijn.

Ze komen vaak voor op open, zandige plekken en dus ook op de Wezepsche heide.
De Vliegendoder hoort tot de familie van de Graafwespen (Crabronidae) en graaft zijn nest in het zand met een gang tot wel 30 cm diep met verschillende kamers. In dit nest legt de vrouwtjes vliegendoder in iedere kamer een eitje. De holletjes zie je te midden van de heide als kleine zandhoopjes met een opening.

Als de vliegendoder een lekkere vlieg heeft gevonden verlamt hij zijn prooi met zijn angel en houdt de vlieg daarna met zijn pootjes tegen zijn lichaam aangedrukt vast tijdens het vliegen. Eenmaal bij het holletje aangekomen laten ze los, pakken de vlieg met hun kaken vast en slepen deze achterstevoren het holletje in. Zo leggen ze een voedselvoorraad aan voor hun nageslacht.

Nuttige beestje dus in de natuur en onze koeien zijn er blij mee 🙂

Vossen, wilde zwijnen, reeën en ook edelherten

De natuur is hier schitterend en afwisselend, als je geluk hebt, zie je vossen, wilde zwijnen, reeën, edelherten en zelfs dassen.

Bijzondere vogels op de Wezepsche Heide

Veel (bijzondere) vogelsoorten voelen zich thuis op de Wezepsche Heide. Een paar weken geleden was er een zeer speciaal vogeltje te vinden.

Er kwamen heel veel vogelaars/vogelliefhebbers naar de heide met grote fotocamera’s en telelenzen.

Was u misschien één van de fotografen? Wij zouden het leuk vinden als we een foto van dit vogeltje kunnen plaatsen.