Schotse Hooglanders

Brandgevaar op de Wezepsche heide

De aanhoudende droogte in Nederland blijft niet onopgemerkt op de Wezepsche heide. De koeien laten stofwolken achter zich wanneer ze op pad gaan over de verharde paden. De waterpoeltjes staan nagenoeg droog. De grond laat op plaatsen craquelé vormige structuren zien. Bomen laten van ellende hun blaadjes vallen, het lijkt wel herfst! Daarom is verhoogde alertheid nodig op brandgevaar. Laat geen afval slingeren op de heide, een blikje of flesje kan al snel als een vergrootglas werken en een katalysator zijn voor het ontstaan van vuur. Er is Fase 2 uitgeroepen in veel gebieden in Nederland. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden.

Fase 2; Wat betekent dit voor u?

In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt. Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Bron: https://www.natuurbrandrisico.nl/

Comments are closed.